Disclaimer

De informatie op deze website is louter voor informatieve doeleinden bestemd en is geen advies of vervanging voor regulier medisch, fysiotherapeutisch of psychologische interventies.

 

De informatie op de Vitaalplus website en/of haar e-mails is niet bestemd voor het stellen van medische diagnoses, het voorkomen of behandelen van ziekten. Het vaststellen en behandelen van ziekten dient dan ook, zoals gebruikelijk, te geschieden onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidszorgprofessional.

Wij stellen de informatie op de Vitaalplus website met zorg en aandacht samen en passen deze aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten, waar nodig, aan. Desondanks is het mogelijk dat de website onvolledige, gedateerde of onjuiste informatie bevat.

Vitaalplus+ en de auteurs van deze website sluiten elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade uit, die verband houdt met het raadplegen c.q. niet kunnen raadplegen van de Vitaalplus+ website.

Wij hanteren grote zorg voor het veilig en discreet behandelen van zowel uw persoonlijke als ook zakelijke gegevens. Desondanks zijn wij genoodzaakt geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van technische mankementen, computercriminaliteit noch andere oorzaken ten aanzien van schending van privacybescherming van deze gegevens.

Geen informatie of auteursrechtelijk beschermde werken uit deze website mogen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vitaalplus+, gereproduceerd, verspreid of openbaar gemaakt worden door middel van enig medium.

Comments are closed.