Wetenschap

Belangrijk: voordat u onderstaande informatie tot zich neemt, lees eerst waarvoor deze informatie (niet) bestemd is in onze disclaimer

 

Deze informatie is vooral bedoeld om collega zorgprofessionals tranparant zicht te verschaffen op de visie en werkwijze van Vitaalplus+ en de wetenschappelijke fundering die aan leeftsijlgeneeskundige interventies ten grondslag ligt. We streven ernaar om met deze informatie een bijdrage te leveren aan het meer gangbaar maken van leefstijlinterventies als veilige, gevalideerd werkzame en budgetair aantrekkelijke behandelopties in het professionele behandelveld. De informatie op de Vitaalplus website en/of haar e-mails is niet bestemd voor het stellen van medische diagnoses, het voorkomen of behandelen van ziekten.

Comments are closed.