Speciaal voor senioren

Specialisatie geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

Deze fysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Medisch vitaliteitsmanagement

Bij Vitaalplus+ bieden wij alle senioren kennis en mogelijkheden aan die speciaal gericht zijn om de levenskwaliteit te bevorderen door het stimuleren van gezondheid. Met een getraind lichaam heeft u gewoon meer reserves. Bijvoorbeeld door middel van ondersteuning op het gebied van bewegingstherapie. Daarnaast valt ook uit specifieke kennis op het gebied van gewichtsbeheersing, medische dieetinterventies met gerichte voeding(stoffen), of toegepaste fysiologie veel vitaliteit en gezondheidswinst te behalen. Net als een specialist ouderengeneeskunde zoeken en vinden wij voor u oplossingen maar dan met andere accenten. Een scala aan mogelijkheden dat ongetwijfeld de komende jaren in Nederland meer ingang gaat vinden. En dankzij snel groeiende wetenschappelijke onderzoek nemen deze mogelijkheden met de dag toe. Heel plezierig om te weten dat kleine “onnozele” wijzigingen in leef-, eet- en beweegpatroon van zo’n invloed kunnen zijn. En er valt nog veel moois te verwachten in de toekomst.

“Dieet vervangt medicijn”

senioren ontbijt-scaled 25Op 4 maart 2013 kopt de Volkskrant met deze titel. Systeembiologische onderzoekers hebben in een publicatie in het blad “Nature Biotechnology” een complete biochemische routekaart bekend gemaakt van de manier waarop ons lichaam voedingsstoffen hanteert om zichzelf mee op te bouwen en gezond te houden. Hiermee zijn bijna 7500 biochemische reacties in kaart gebracht, men denkt zo’n 90% van het totale aantal reacties. Dankzij de inzichten uit deze routekaart worden heel nieuwe mogelijkheden bereikbaar om ziekte te behandelen of voorkomen met natuurlijke middelen zoals uit ons alledaagse voedingspalet. Ook kunnen met deze kaart nieuwe gebieden voor bestaande medicijnen blootgelegd  worden. Prof. Hans Westerhoff, een van de onderzoekers, vindt deze routekaart “een van de grootste wetenschappelijke doorbraken aller tijden”

Prof. Westerhoff verwacht dat de biochemische routekaart de komende jaren voor een revolutie gaat zorgen in de geneeskunde. lees meer–>

Comments are closed.