Visie en missie

Visie

Eigen regie, veerkracht en evolutionair passend zijn kernbegrippen in de visie van Vitaalplus+ op ziekte, gezondheid en kwaliteit van leven. De mogelijkheden van bewegings-, voedings- en leefstijlinterventies gebruiken om u meer in uw kracht en souplesse te plaatsen. Naast aandacht voor ziekte bestrijden samen met u uw gezondheid en veerkracht bevorderen. Ook wel salutogenese genoemd.

Internationaal heeft Nederland een zorgstelsel met een uitstekend aanzien. Met een hoog niveau van kennis en kunde en steeds op innovatie gericht. Een belangrijke innovatieve ontwikkeling richt zich daarbij specifiek op de uitgebreide mogelijkheden die bewegen, voeding en leeftstijl bieden voor ziektebestrijding,  gezondheid en herstel. Naast alle verworvenheden van de moderen high-tech geneeskunde is het nu ook ruim baan voor stromingen en ontwikkelingen waar we al lang op wachten. Meer vanuit een visie die aansluit bij de menselijk-evolutionaire aard. Minder enkel beperkt tot een voornamelijk farmacologische of chirurgische deskundigheid. Naast werken vanuit het bekende ziekteveroorzakend medisch model (“pathogenetisch”) vooral werken vanuit een gezondheidsbevorderend (“salutogentisch”) medisch model. Dat betekent minder van “één oorzaak, één gevolg, één medicijn”meer vanuit “systeembiologie” en inbedding in de “invloeden uit de omgeving”. Meer gericht op overleg en samen tot passende oplossingen komen dan enkel voorschrijven van medicatie en blijven roken, te weinig bewegen en te veel eten. Meer vanuit de hele mens naar oplossingen voor  lichaam en geest werken naar kwaliteit van leven.

Missie

Bij Vitaalplus+ stellen wij ons als doel om u met onze kennis, vaardigheid en faciliteiten meer regie over uw eigen gezondheid te geven. Vanuit een natuurlijke basis met plezier met u aan de slag met beweging, voeding en leefstijl. Preventief maar ook voor herstel en genezing. Goed wetenschappelijk gefundeerd,veilig en natuurlijk effectief. Zo maken we meer gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven voor u mogelijk.

Comments are closed.