Leefstijl als medicijn

Behandeling van uw klacht door te werken aan uw kracht

Bij Vitaalplus+ zijn we erg geïnteresseerd in natuurlijke middelen en methoden die kunnen bijdragen aan gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven. Hiervoor maken we dankbaar gebruik van de vele mogelijkheden die vanuit modern wetenschappelijke invalshoeken beschikbaar zijn. Het zwaartepunt van de behandelingen bij Vitaalplus+ ligt bij gerichte medische beweeg-, voedings- en leefstijlinterventies.

Ook de overheid hecht toenemend belang aan leefstijlinterventies bij het voorkomen en behandelen van ziektes. Hiervoor is recent een landelijk initatief opgestart dat gezondheid, leefstijl en preventie centraal stelt met als titel “Alles is gezondheid”. Of kijk bijvoorbeeld het volgende filmpje over diabetes type 2 (“ouderdom”suikerziekte)

Klik hier voor de positieve invloed van leefstijl op Diabetes 2

Als fundamenteel onderdeel van de medische behandeling van uw klacht ligt de focus van onze medische expertise dus  op het verbeteren van uw gezondheid door te werken aan uw kracht. Gezondheid kun je daarbij omschrijven als “het vermogen om je soepel aan te kunnen passen aan wisselende omstandigheden”. Om ziekte te bestrijden staan u, naast farmacie en chirurgie, een groot scala aan mogelijkheden ter beschikking die vanuit een meer gezondheidsbevorderend perspectief heel effectief aan uw genezing en kwaliteit van leven kunnen bijdragen.

Systeembiologische geneeskunde

Een van de spannendste nieuwe regulier medische onderzoeks- en behandelmethoden komt uit een vakgebied dat systeem-biologische geneeskunde genoemd wordt.lees meer


Meer weten over een systeembiologische visie op onze gezondheid? De zenuwen in onze buik oefenen in samenwerking met ons immuunsysteen en de aanwezige darmbacteriën  een aanzienlijke invloed uit op ziekte, gezondheid en zelfs op hoe we ons voelen.

Interessant? Meer informatie bijvoorbeeld bij ARTE’s wetenschapsdocumentaire met als titel “De intelligente buik -” (Duitstalig)

In een systeembiologsiche benadering blijkt duidelijk dat het eindresultaat meer is dan de som van de delen. Het lichaam blijkt een groot communicerend netwerk dat zelfs aansturing krijgt van onze darmbacteriën!

Zoiets als: losse noten willekeurig door elkaar gehusseld vaak lawaai zijn maar juist georganiseerd en goed gespeeld muziek laat verschijnen die je kippenvel geeft of vrolijk stemt. Of losse letters pas betekenis krijgen in de vorm van een ontroerend of grappig gedicht. Gezondheid en ziekte vanuit een dynamische betekenisvolle  visie dus.

Kijken door de bril van de evolutie

Met een zogenaamde systeembiologische invalshoek wordt dus van een groot aantal invloeden de effecten op de veerkracht van lichaam en geest om met wisselende omstandigheden te kunnen omgaan onderzocht. Gezondheid wordt dan meer dynamisch gedefinieerd als: het vermogen om je, met behoud van evenwicht, aan wisselende omstandigheden aan te passen. Door van een dergelijk evolutionair aanpassingsperspectief uit te gaan komt er een hele nieuwe dimensie in de geneeskunde.  Met deze gezondheidsbevorderende onderzoeksmethoden lees meer

“De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven, maar zal zijn patiënten interesseren voor de zorg van het menselijk lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en de preventie van ziekte.”

Thomas Edison – 1847

Al veel kennis beschikbaar

Inmiddels is er op het gebied van de invloed van beweging, voeding en leefstijl al enorm veel wetenschappelijke kennis beschikbaar. Ondanks dat in de medische behandelprotocollen van huisarts of specialist voor veel aandoeningen aandacht voor leefstijl al standaard een fundamenteel onderdeel is, blijkt er in de praktijk lees meer

“Koel het hoofd, de voeten warm en prop niet al te vol die darm….

…en dat maakt elke dokter, (farmaceut en apotheker) arm”

Dit gezondheidsadvies werd, naar men zegt, vernomen uit de mond van Boerhaave, een van Nederlands beroemdste artsen, en rector van de universiteit van Leiden in de 18e eeuw.

Een vaardige stresshantering of wijze levensvisie voor een koel hoofd, voldoende beweging om je bloedsomloop op peil te houden en daarmee je voeten warm en prop niet al te vol die darm (spreekt voor zich)  zijn adviezen die nu wellicht nog meer dan destijds geldig zijn. Een substantieel deel van de moderne welvaartsziekten is immers aan stress gerelateerd, het merendeel van de Nederlanders beweegt ongezond weinig, eet daarentegen te veel calorieën uit een te weinig hoogwaardige voeding. lees meer

Liever aan de slag met ‘gezond en vitaal’ dan passief lijden aan ‘zwak, ziek en misselijk’

Met leefstijlwijzigingen krijg je dus zelf de mogelijkheid invloed op je gezondheid en kwaliteit van leven uit te kunnen oefenen.

Goed advies en daadwerkelijk structureel aanleren van werkzame leefstijlwijzigingen lees meer

Een publicatie uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 16 november 2011 meldt dat de Nederlandse huisarts gemiddeld slechts €0,25 per persoon per jaar aan leefstijladvies voor hart- en vaatziekten verstrekt, tegenover €11,00 aan medicijnen. lees meer

De bulk van de ziektelast en ziektekosten in Nederland wordt door veelvoorkomende aandoeningen veroorzaakt die voor een groot deel / het grootste deel in onze leefstijl geworteld zijn. En ook als er reeds ziekten zijn blijkt gerichte aanpassing van beweging, voeding en leefstijl van aanzienlijke invloed te zijn. Zowel om erger te voorkomen maar ook om aan genezing bij te dragen. Met leefstijlinterventies kunt u met heel veilige en natuurlijke methoden effectief zelf meer regie op uw gezondheid, vitaltietit en kwalitei van leven krijgen. Naast de vooruitgang van alle vernieuwingen uit high-tech juist ook gebruik maken van alle kennis van low-tech geneeskunde.

Comments are closed.