Medisch

VitaalPlus+ Medisch

Stethoscope ISS_8533_02025 25Bij Vitaalplus+ ligt het zwaartepunt van kennis en kunde binnen het algemeen medische gebied in individuele behandelingen bij medische leefstijlinterventies om ziektes te voorkomen, verlichten of genezen door uw gezondheid en vitaliteit te bevorderen.

Een orthopeed heeft als arts ook een zekere kennis van ogen maar laat operaties op dit gebied aan zijn collega oogarts over. De psychiater heeft in zijn opleiding diverse baringen helpen assisteren maar zal dit in de praktijk van alledag toch aan de gynaecoloog of verloskundige overlaten. Geneeskunde is in veel specialismen onderverdeeld. Onderstaand proberen we u meer zicht te geven wat leeefstijlgeneeskundige interventies betekenen en wat u er van kan verwachten.

Leefstijlinterventies: meer regie over je gezondheid

Bij medische leefstijlinterventies steven wij men ernaar om preventief, genezend en verlichtend aan ziekte door gezonde levensgewoontes te bevorderen en effectief onderdeel van uw leven te maken. Het bevorderen van gezondheid wordt ook wel “salutogenese” genoemd binnen de medische gemeenschap. Gezondheid bevorderen is zo fundamenteel dat het tekstfragment “Ik zal gezondheid bevorderen”  expliciet in de artseneed is opgenomen. Meer regie over je eigen gezondheid en het bevorderen daarvan is zowel wenselijk als noodzakelijk. Wat gezondheid is houdt de wetenschappelijke gemeenschap al geruime tijd bezig en in 1948 werd door de WHO een definitie van gezondheid gegeven. Inmiddels zijn we meer dan 65 jaar verder en is definitie van gezondheid aan nieuwe inzichten en verandering onderhevig.

Meer weten over “Wat gezondheid is” kijk onderstaande filmpje van ZonMW

Een dynamische definitie van het begrip “gezondheid”

Helemaal in lijn met de ontwikkelingen en behoeften van patiënten in de 21e eeuw  is bij Vitaalplus+ in de afgelopen 20 jaar reeds uitgebreid kennis en ervaring opgedaan met medische leefstijlinterventies. Gerichte bewegingstherapieen, hulp bij stoppen met roken, een betere stresshantering of klachtgerichte medische voedingsprogramma zijn slechts een paar voorbeelden van de leefstijlinterventies waarmee u meer regie krijgt om uw klachten aan te pakken en uw gezondheid en kwaliteit van leven te vergroten. Hoewel we in Nederland nog geen separaat specialisme leefstijl- of voedingsgeneeskunde kennen zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, zijn deze gebieden als expertise al decennialang een integraal onderdeel van de regulier medische praktijk. De laatste jaren wordt meer en meer duidelijk dat het belang van medische leefstijlinteventies nauwelijks onderschat kan worden. Leefstijlinterventies zijn daarmee natuurlijk helemaal van deze tijd en volledig passend binnen ontwikkelingen in de moderne geneeskunde en de hedendaagse samenleving. Als de bulk van alle gezondheidsaandoeningen in onze samenleving een belangrijke leefstijlcomponent hebben is het ten slotte niet meer dan voor de hand liggend dat daar gerichte kennis en kunde op word ingezet. En met de huidige kennis houden leefstijlgeneeskundige interventies al lang niet meer op bij vragen als “slaapt uw wel genoeg” of een simpel advies als “sport u maar wat meer en eet u maar wat minder zout”.  “Weten wat goed is” daadwerkelijk omzetten in nieuwe  gezonde gewoontes die aantoonbaar zowel preventief als genezend bewezen werkzaam zijn, heeft meer deskundigheid nodig  dan louter een welgemeend  advies.

Meer regie over je gezondheid

In grote lijn kun je zeggen dat je gezondheid te bevorderen en regie daarover nemen vooral fundament vindt in gerichte medische bewegings-, voedings- en leefstijlinterventies. Oude vertrouwde uitspraken verschijnen daardoor in een heel nieuw modern licht:

  • “Beweging is het universele medicijn”
  • “Laat uw voeding uw medicijn en uw medicijn uw voeding zijn.”
  • “Uw inzicht bepaalt uw uitzicht”

Om u enig zicht te geven over het werkveld treft u onderstaand  een aantal themastukjes die dit kersverse vakgebied uitlichten.

Plaatsbepaling in het medische veld

In de publieke gezondheidszorg is “gezondheidsbevordering” al lang één van de peilers van het werk van een sociaalgeneeskundig arts en overheid. Dit betreft dan met name (preventieve) werkzaamheden op landelijke schaal bijvoorbeeld postbus 51 spotjes of de campagnes van het Voedingscentrum. Leefstijlgeneeskunde bij VitaalPlus+ levert gezondheids- en vitaliteitsbevordering door middel van individueel maatwerk. Als de KNO-arts of diabetologisch-Internist respectievelijk als een specialist dan wel superspecialist betiteld kunnen worden, en de huisarts als een generalist dan zou je de arts voor leefstijlgeneeskunde wellicht als een “context-arts” of  super-generalist kunnen omschrijven. Leefstijlgeneeskunde is daarmee een gespecialiseerde vorm van algemeen geneeskundige kennis. Leefstijlgeneeskunde richt zich daarbij niet enkel op preventie maar waar mogelijk zeker ook op genezing, maar altijd op kwaliteit van leven.

In de Verenigde Staten is het gangbaar medische voorkeursbeleid sinds kort zelfs om alle welvaartziekten met een leefstijlcomponent éérst met individueel afgestemde leefstijgeneeskundige interventies te behandelen. Nog voordat men met medicatie opstart. Omdat aangetoond is dat dergelijke programma’s vaak zeer (kosten)effectief kunnen zijn betalen zorgverzerkeraars de kosten voor steeds meer van dergelijke leefstijlinterventie-programma’s. Wereldwijde bekendheid en erkenning heeft bijvoorbeeld de medische leefstijlinterventie van Dr Dean Ornish, een gerenommeerde cardioloog met zijn Dean Ornisch program for reversing heart disease gericht erop om aderverkalking te behandelen via bewegings-, voedings- en leefstijlinterventies.

Hoe heeft ú uw leven ingericht….?

Net zoals je een huis op verschillende manieren kunt inrichten zo kun je ook je manier van je leven inrichten. Hoe je dat doet, hoe je omgaat met voeding, alcohol, roken, sociale contacten, stress, werk, veranderingen, of  je omgeving blijkt van grote invloed op gezondheid, vitaliteit en kwaliteit van leven.

Gezondheid en vitaliteit bevorderen naast ziekte bestrijden

Veel traditionele vormen van geneeskunde kennen al duizenden jaren het principe van het bevorderen van het ‘zelf-herstellend vermogen’.  In de reguliere geneeskunde staat dit bekend onder de naam ‘homeostase’ (niet te verwarren met homeopathie). De veerkracht van dit systeem kan men met gerichte interventies bevorderen. Het meest bekend is wel de positieve invloed van lichaamsbeweging. Maar er zijn meer vormen van toegepaste fysiologie die de de draagkracht en het herstelvermogen bevorderen.

De laatste jaren wordt in Nederland bijvoorbeeld door TNO en door de universiteit van Wageningen het bevorderen van gezondheid onderzocht met een zogenaamde systeembiologische benadering. Ook het artsenblad Medisch Contact schenkt in het januari nummer van 2014 aandacht aan het belang van vitaliteit met het coverartikel van prof. Rudi Westendorp. Zijn recente boek heet treffend “Oud worden zonder het te zijn”. Dat blijkt in zijn visie vooral ook een kwestie van mentaliteit. “(Vitaliteit)… dat is het vermogen om je ten volle te ontplooien, en om uit het leven te halen wat erin zit”

Hoe goed zou een leeuw op een mais-dieet gedijen…?

Dat je een leeuw maar beter geen mais te eten geeft als je hem gezond wil houden of deze koning van de natuur beter niet opsluit in een te kleine kooi, geïsoleerd van zijn soortgenoten spreekt voor zich. Ook voor de gezondheid van de soort ‘mens’ zijn leefgewoontes en omstandigheden van groot belang. Wie te veel eet, te weinig beweegt, zich eenzaam of nutteloos voelt ondervindt daarvan op termijn ernstige schade op de gezondheid. Veel voorkomende aandoeningen waaronder aderverkalking,  diabetes, COPD of hoge bloeddruk blijken voor een substantieel deel veroorzaakt door een ongunstige leefstijl. Gezonde aanpassingen in de leefstijl zijn daarbij niet alleen in de preventie van belang maar ook bewezen effectief gebleken in de behandeling.

Kijk bijvoorbeeld eens hoe ze dat ook in het Verenigd Koninkrijk doen in een ziekenhuis waar een Channel 4 t.v. documentaire over gemaakt is met de passende naam “Food Hospital”

Of lees meer over de invloed van van bijvoorbeeld een systeembiologische benadering van voeding op uw gezondheid, welzijn en vitaliteit.

Psycho-neuro-immunologie

Naast een systeembiologische invalshoek zijn er de laatste jaren nog veel meer interessante regulier medische benaderingen ontwikkelt. Het vakgebied met de exotische naam psycho-neuro-immunologie onderzoekt specifiek de relatie tussen lichaam en geest en is in de stressvolle tijd waarin we leven een  invalshoek op ziekte en gezondheid die een waardevolle rol speelt in meer gezondheid gerichte benaderingen. Nederland heeft de eer de eerste hoogleraar psycho-neuro-immunologie van Europa in huis te hebben op de universiteit van Utrecht.

Naast deze twee benaderingen zijn er nog diverse benaderingen die voor de praktijkuitoefening van de conventionele geneeskunde van wezenlijk belang  zijn. Exotische begrippen als vitagenen, hormesis, advanced glycosylation end products, of “sense of coherence” zijn slechts enkele van de sleutelbegrippen die in de regulier medische vakliteratuur onder het kopje “salutogenese” (gezondheidsbevordering) terug te vinden zijn.  Met meer veerkracht regelt het lichaam eenvoudiger niet alleen zijn gezondheid maar ook zijn eigen genezing- en herstelprocessen.

Met deze low-tech-low cost leefstijlgeneeskundige interventies met zijn eigen middelen en methoden, krijg je als als patiënt bovendien aanzienlijk meer regiemogelijkheden over je eigen kwaliteit van leven. En dat blijkt behoorlijk aanhangende voordelen op te kunnen leveren.

“Meer veerkracht” levert meer voordelen op

Niet alleen verbeteren veel aandoeningen en klachten met deze aanpak maar het maakt bijvoorbeeld ook een groot verschil of u fit en vitaal een operatie tegemoet gaat.

Ook geheugen, sport-prestaties en uw algemene vitaliteit en welbevinden zijn hiermee gebaat. Het bevorderen van uw gezondheid met behulp van een leefstijlgerichte aanpak is dan ook helemaal van deze tijd en de expertise hiervoor wordt u aangereikt in de geneeskundige praktijk van drs. Raymond Borger in zijn praktijk Panta Rhei (“alles stroomt”: gezondheid vanuit een dynamische visie) onderdeel van VitaalPlus+.

Deze benadering van gezondheid en vitaliteit kent een snel toenemende interesse  bij enthousiaste keuzebewuste gebruikers maar ook toenemend bij bedrijfsleven, verzekeringen en de overheid die bij een toenemende vergrijzing preventie, vitaliteit en gezondheidsbevordering hoog op hun agenda hebben.

Comments are closed.